Text Size

Rehabilitacja po przebytej chorobie COVID-19 w trybie ambulatoryjnym

Sanatorium Uzdrowiskowe Krystynka Sp. z o.o. przystąpiło do utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 w trybie ambulatoryjnym.

Cel główny programu:

wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób po przebyciu COVID-19.

Cele szczegółowe programu:

1) poprawa tolerancji wysiłku fizycznego;
2) zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19;
3) edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Ważne

  • Z rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym można skorzystać na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Rehabilitację można rozpocząć w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19 i nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  • Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów. Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej pięciostopniowej (0-4) skali mMRC (modified Medical Research Council). Jeżeli wynik jest równy lub wyższy 1 – pacjent może zostać objęty programem rehabilitacji.
  • Rehabilitacja trwa do 6 tygodni i jest podzielona na kilka etapów: wizyta wstępna, wizyty terapeutyczne (średnio 3 razy w tygodniu), wizyta końcowa. Rehabilitacja finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zasady przyjęć

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 54 283 62 21 wew. 539
od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:30.

Rejestracja na rehabilitację możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka"
87-720 Ciechocinek, ul. Polna 16

tel. 54 283 62 21
mobile 605 583 940
fax 54 283 64 53
krystynka@ciechocinek.pl
www.sanatoriumkrystynka.pl

infolinia: 801 011 287

Filmy