Text Size
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Zarząd i Rada Nadzorcza

Reprezentacja
Anetta Beata Michalska - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Piotr Ożarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Frankiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Browarski – Członek Rady Nadzorczej

Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka"
87-720 Ciechocinek, ul. Polna 16

tel. 54 283 62 21
mobile 605 583 940
fax 54 283 64 53
krystynka@ciechocinek.pl
www.sanatoriumkrystynka.pl

infolinia: 801 011 287

Filmy