Text Size
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Informacje

W ramach umowy podpisanej z Kujawsko-Pomorskim OW NFZ udzielamy świadczeń w zakresie:

1. Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

Realizowane na podstawie skierowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Lekarz pierwszego kontaktu wypełnia wniosek na leczenie sanatoryjne, który zostaje przesłany do NFZ. Pacjentowi pozostaje oczekiwanie na skierowanie na leczenie.
Turnus rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu od godziny 14.00 obiadem a kończy do godziny 12.00 ostatniego dnia pobytu śniadaniem (Rozporządzenie MZ z dnia 23.07.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego).
Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

 • potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • dowód tożsamości
 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku
 • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu.

Pacjent wnosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium zgodnie z cennikiem ogłaszanym przez Ministra Zdrowia (Rozporządzenie MZ z dnia 11.09.2014).
Koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego pacjent pokrywa we własnym zakresie.
Koszty związane z pobytem opiekuna nie podlegają finansowaniu przez Fundusz.

2. Leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

Realizowane na podstawie skierowania otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Lekarz pierwszego kontaktu wypełnia wniosek na leczenie ambulatoryjne, który zostaje przesłany do NFZ. Pacjentowi pozostaje oczekiwanie na skierowanie na leczenie.
Pacjent, który otrzymał potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym przez właściwy oddział wojewódzki Funduszu, uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego z sanatorium, do którego otrzymał skierowanie.
Koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego pacjent pokrywa we własnym zakresie. We własnym zakresie zapewnia oraz pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

 • potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 • dowód tożsamości,
 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku.

3. Fizjoterapia ambulatoryjna

Realizowane na podstawie zlecenia wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Pacjent, który otrzymał zlecenie na cykl zabiegów powinien zarejestrować skierowanie w wybranym przez siebie zakładzie opieki zdrowotnej nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.
Cykl zabiegów do 10 dni zabiegowych jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
 

Sanatorium Uzdrowiskowe "Krystynka"
87-720 Ciechocinek, ul. Polna 16

tel. 54 283 62 21
mobile 605 583 940
fax 54 283 64 53
krystynka@ciechocinek.pl
www.sanatoriumkrystynka.pl

infolinia: 801 011 287

Filmy